Par EnergyPROSPECTS

Projekts EnergyPROSPECTS (PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation) tiks īstenots, kritiski izprotot energopilsonību, kas balstās uz mūsdienīgiem sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu ieskatiem.

 

Mūsu trīs gadu projekta mērķis ir attīstīt plašu izpratni par energopilsonību kā politikas koncepciju, sociotehnisku, iedomātu, apzinātu pārvaldību, t.i. vēlamas/normālas pilsoniskās pārstāvniecības sociālo uzbūvi turpmākajās enerģētikas sistēmās. Mēs identificēsim un izskatīsim virkni transversālu ar energopilsonību saistīto jautājumu, kas informēs par iteratīvas tipoloģijas attīstību un kritērijiem gadījumu atlasei.

Pamatojoties uz esošajām datubāzēm un meklējot jaunus gadījumus, mēs veiksim 500 iniciatīvu atlasi, kā arī kartēšanas un tipoloģijas pilnveidošanas pasākumus, lai parādītu energopilsonības koncepcijas dziļumu/plašumu teorijā un praksē. Padziļinātai analīzei par enerģētikas sistēmu attīstību, novērtēšanu, starpniekiem, iestādēm, pārvaldību un IKT tiks atlasītas 40 lietas. Izmantojot vairāku dalībnieku perspektīvu, mēs izstrādāsim kompetenču instrumentu kopumu praktiķiem un iedzīvotājiem, kopīgi izveidojot dzīvotspējīgas stratēģijas, izstrādājot jaunus uzņēmējdarbības un sociālās inovācijas modeļus, kā arī jaunas organizācijas formas, lai veicinātu izglītību energopilsonības jomā.

Kritiska pētījuma daļa ietvers ārējo un iekšējo kontekstuālo apstākļu analīzi, jo tie atbalsta vai kavē energopilsonību tās dažādajās formās. Pamatojoties uz analīzi, mēs saskaņosim piemērotus modeļus un organizācijas veidus ar dažādām valstīm, reģioniem un kontekstiem.

Mēs radīsim praktiskus politikas rezultātus, kas tiks pārskatīti kopā ar politikas dalībniekiem zināšanu apmaiņas semināros. Kopumā, projekts veicinās mūsdienīgus pētījumus enerģētikas jomā un sniegs ieteikumus, kā izmantot energopilsonību, lai sasniegtu enerģētikas un dekarbonizācijas mērķus Eiropā.