Plašāka sabiedrība un ieinteresētās puses tiks sasniegtas ar 6 ziņu lapām (ar regulāriem 6 mēnešu intervāliem visa projekta gaitā), kuros tiks iekļauta informācija par projektu, tā mērķiem un pētījuma rezultātiem, tiklīdz tie būs pieejami. Tiks sastādīts kontaktpersonu saraksts, kurā tiks iekļautas jau esošās LU datubāzes kontaktpersonas.

3. ziņu lapa

2. ziņu lapa

1. ziņu lapa

Stay informed! Subscribe for project updates by e-mail!