Röviden a projektről

Az EnergyPROSPECTS projekt (PROaktív stratégiák és szakpolitikák az energia-állampolgárság átalakításához - PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation) a legmodernebb társadalom- és bölcsészettudományi ismereteken alapuló kritikai megközelítéssel vizsgálja az energiaállampolgárság jelenségét. Az EU Horizon 2020-as programjának támogatásával 3 évig futó EnergyPROSPECTS célja, hogy az energia-állampolgárságot mint politikai koncepciót, szociotechnikai elképzelést, kormányzásban való civil részvételi lehetőséget tegye széleskörben ismertté, és ezzel elérje, hogy az állampolgári közreműködés egy kívánatos/normális társadalmi konstrukció legyen a jövő energiarendszereiben.
A projekt számos, az energia-állampolgárságot érintő, átfogó kérdést azonosít és vizsgál majd, amelyek segítik az iteratív tipológia fejlesztését és az esetkiválasztás kritériumainak meghatározását. A projektpartnerek meglévő adatbázisokra támaszkodva és új esetek után kutatva 500 kezdeményezést gyűjtenek össze, valamint feltérképezik és tipológiai finomítással is demonstrálják - elméletben és gyakorlatban is - az energia-állampolgárság fogalmának mélységét/szélességét.
Negyven esetet választanak ki az energiarendszerek fejlesztését, értékelését, közvetítőit, intézményeit, irányítását és az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) vizsgáló mélyreható elemzéshez. Többszereplős perspektívát alkalmazva kidolgoznak egy a szerepvállalást segítő eszköztárat a szakemberek és a polgárok számára, és az energia-állampolgárság előmozdítása érdekében a szereplőkkel közösen fejlesztenek ki életképes stratégiákat, új üzleti és társadalmi innovációs modelleket, valamint új szervezeti formákat.

A kutatás kritikus része az energia-állampolgárság különböző formáit támogató vagy akadályozó külső és belső környezeti feltételek elemzése. Az elemzés eredménye alapján a projekt feltárja, hogy mely modellek és szervezeti formák felelnek meg leginkább a különböző országoknak, régióknak és kontextusoknak; a projektpartnerek felmérést végeznek  a polgárok körében a különböző forgatókönyvek érvényességének értékelésére; valamint műhelytalálkozókon és szakpolitikai fórumokon az eredmények megvitatására és finomítására is sor kerül. Fenti folyamatnak köszönhetően a gyakorlatban is alkalmazható szakpolitikai eredmények születnek, amelyeket a projekt részeként tudáscsere-műhelyek keretében szakpolitikai szereplőkkel vizsgálnak majd felül.