Mēs esam pagodināti, ka EnergyPROSPECTS konsultatīvās padomes locekļu sastāvā ir šādi cilvēki no visas Eiropas:

  • Jean-Arnold Vinois, DG Energy goda direktors
  • Henrike Rau, LMU Munich
  • Andy Stirling, University of Sussex
  • Marta Garcia Paris, Ecoserveis prezidents
  • Klaus Hubacek, University of Groningen
  • Mario Pansera, University of Vigo
  • Gary Goggins, Department of Housing, Local Government and Heritage