Röviden a projektről

Az EnergyPROSPECTS projekt (PROaktív stratégiák és szakpolitikák az energia-állampolgárság átalakításához - PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation) a legmodernebb társadalom- és bölcsészettudományi ismereteken alapuló kritikai megközelítéssel vizsgálja az energiaállampolgárság jelenségét. Az EU Horizon 2020-as programjának támogatásával 3 évig futó EnergyPROSPECTS célja, hogy az energia-állampolgárságot mint politikai koncepciót, szociotechnikai elképzelést, kormányzásban való civil részvételi lehetőséget tegye széleskörben ismertté, és ezzel elérje, hogy az állampolgári közreműködés egy kívánatos/normális társadalmi konstrukció legyen a jövő energiarendszereiben.
A projekt számos, az energia-állampolgárságot érintő, átfogó kérdést azonosít és vizsgál majd, amelyek segítik az iteratív tipológia fejlesztését és az esetkiválasztás kritériumainak meghatározását. A projektpartnerek meglévő adatbázisokra támaszkodva és új esetek után kutatva 500 kezdeményezést gyűjtenek össze, valamint feltérképezik és tipológiai finomítással is demonstrálják - elméletben és gyakorlatban is - az energia-állampolgárság fogalmának mélységét/szélességét.
Negyven esetet választanak ki az energiarendszerek fejlesztését, értékelését, közvetítőit, intézményeit, irányítását és az információs és kommunikációs technológiákat (IKT) vizsgáló mélyreható elemzéshez. Többszereplős perspektívát alkalmazva kidolgoznak egy a szerepvállalást segítő eszköztárat a szakemberek és a polgárok számára, és az energia-állampolgárság előmozdítása érdekében a szereplőkkel közösen fejlesztenek ki életképes stratégiákat, új üzleti és társadalmi innovációs modelleket, valamint új szervezeti formákat.

A kutatás kritikus része az energia-állampolgárság különböző formáit támogató vagy akadályozó külső és belső környezeti feltételek elemzése. Az elemzés eredménye alapján a projekt feltárja, hogy mely modellek és szervezeti formák felelnek meg leginkább a különböző országoknak, régióknak és kontextusoknak; a projektpartnerek felmérést végeznek  a polgárok körében a különböző forgatókönyvek érvényességének értékelésére; valamint műhelytalálkozókon és szakpolitikai fórumokon az eredmények megvitatására és finomítására is sor kerül. Fenti folyamatnak köszönhetően a gyakorlatban is alkalmazható szakpolitikai eredmények születnek, amelyeket a projekt részeként tudáscsere-műhelyek keretében szakpolitikai szereplőkkel vizsgálnak majd felül.


A célkitűzések összefoglalása

Az EnergyPROSPECTS elsődleges céljai a következők:

  1. Innovatív koncepcionális keret kidolgozása az energia-állampolgárság megértéséhez.
  2.  Az energia-állampolgárság különböző típusainak és különböző empirikus megnyilvánulásainak azonosítása.
  3. Az energia-állampolgárság gyakorlását hátráltató és előmozdító körülmények azonosítása.
  4. Az energia-állampolgárság különböző formái által elért kedvezőbb és kevésbé kedvező eredmények és hatások azonosítása és értékelése.
  5. Az állampolgárokkal, szakemberekkel és döntéshozókkal aktív részvételének előmozdítása, az állampolgárok és más érdekelt felek hatékonyabb bevonási módjainak elemzése és kidolgozása.
  6. Eszközök, beavatkozási lehetőségek kidolgozása az állampolgárok, szakemberek, új üzleti és szolgáltatási modellek számára a projekt eredményei és tapasztalatai alapján.

Az EnergyPROSPECTS konzorciumban kilenc kutatási partner vesz részt (egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok és non-profit szervezetek) Írországból, Belgiumból, Magyarországról, Hollandiából, Bulgáriából, Franciaországból, Lettországból,