A projektet az Ír Nemzeti Egyetem (National University of Ireland, Galway) vezeti a WP1 munkacsomag keretében, a WP8 munkacsomagban meghatározott szigorú etikai elvek és eljárások alapján.

A WP2 munkacsomag tartalmazza a projekt fogalmi keretrendszerének kidolgozását (2.1. feladat), és az energia állampolgárság kezdeti (fogalmi) tipológiájának elkészítését a szakirodalom alapján (2.2. feladat). Az empirikusan megalapozott, szerteágazó és konzisztens tipológia kidolgozását négy egynapos, az adott országok nyelvén tartott regionális műhelymunka segíti  (2.3. feladat). Az EnergiaPERSPEKTÍVÁK kulcsfontosságú témáinak megvitatása és új nézőpontok összegyűjtése egy szakértői műhelymunka keretében történik (2.4. feladat). A tipológiát ezután 500 létező eseten tesztelik a WP3 munkacsomagban, majd empirikus eredmények alapján finomítják, mielőtt közzétennék a végleges fogalmi keretrendszert (2.5. feladat) és publikálnák a projekt perspektíváját (2.6. feladat).

A WP3 munkacsomag négy külön szakaszból áll: 1) módszertan és irányelvek kidolgozása az esettanulmány-kutatáshoz; 2) 500 európai, a gyakorlatban is működő kezdeményezést tartalmazó, az energia állampolgárság sokszínűségét bemutató eset-adatbázis kidolgozása és elemzése, amely empirikus inputot biztosít a tipológia fejlesztéséhez; 3) 40 mélyreható, az energia állampolgárságra vonatkozó  esettanulmány elkészítése; 4) egy szakembereket és polgárokat segítő eszköztár kidolgozása.

A WP4 munkacsomag két fő része: 1) a WP2 és WP3 munkacsomagokkal párhuzamosan elméletben és empirikusan vizsgálja a közvetítő szereplők, az intézményi berendezkedés és az irányítás szerepét az energia állampolgárságban, illetve 2)  az energia állampolgárság előmozdítása érdekében életképes üzleti modelleket, társadalmi innovációs modelleket és új szervezeti formákat azonosít és dolgoz ki a WP3 esettanulmányaira, a WP2 tipológiafejlesztésére, valamint a gyakorlati szakemberek és közvetítő szereplők hozzájárulására támaszkodva.

A WP5 munkacsomagnak két fő része van: 1) Kilenc európai országban vizsgálja azokat a külső feltételeket, amelyek támogatják vagy akadályozzák az energia állampolgárságot a nemzetek feletti, nemzeti és regionális szinteken. Ezt követően a társadalmi és piaci feltételek keresztelemzése alapján a WP4-ben kidolgozott üzleti és társadalmi innovációs modelleket összeveti és keresztelemzi az azonosított (az energia állampolgárságot leginkább támogató) kontextuális feltételekkel.  2) A különböző modellek érvényességét és befogadhatóságát egy nagyszabású lakossági felmérés keretében tesztelik a felhasználókkal, míg az országos lakossági konzultációk segítségével több forgatókönyvet is kidolgoznak az energia állampolgárság előmozdítására. A polgárok által közösen létrehozott energia állampolgársági forgatókönyveket a konzorciumi tagok, a szakértői testület tagjai és külső szakértők (összesen 20-25 résztvevő) részvételével tartott műhelytalálkozón áttekintik, gazdagítják és finomítják.

A WP6 munkacsomag a WP2–5 munkacsomagokkal együttműködésben azonnal hasznosítható, különböző szintű, gyakorlati szakpolitikai ajánlásokat dolgoz ki. A szakpolitikai ajánlásokat 10 műhelymunka keretében vitatják meg és finomítják (1 műhelymunka lesz minden partnerországban és 1 uniós szinten). A különböző célcsoportok számára konkrét ajánlásokat tartalmazó "nyílt"/"élő" munkadokumentumot a kutatások és projektműhelymunkák alapján gyakran frissítik. A szakpolitikai megállapításokat és ajánlásokat két, Brüsszelben tartandó szakpolitikai szemináriumon terjesztik majd.

A WP7 munkacsomag kidolgozza és végrehajtja az EnergiaPERPSEKTÍVÁK projekt és a kapcsolódó tevékenységek kommunikációjára, terjesztésére és a projekteredmények hasznosítására vonatkozó stratégiát, biztosítva az érdekelt felek széles körének hatékony bevonását a projekt hatásának maximalizálása érdekében. A projekt végén záró konferenciát szerveznek a végső eredmények bemutatására és a projekteredményeket hasznosítására.