GRETA

A GRETA az EU energiaközösségein belül egyengeti az aktív energia állampolgárság felé vezető utat, hogy ezzel is felgyorsítsa az energetikai átalakulást. A 2021-23 között futó kutatási projektet az Európai Bizottság finanszírozza.

A GRETA az energetikai átalakulás társadalmi oldalát tanulmányozza. Célja megérteni, hogyan működik az energia állampolgárság különböző kontextusokban és földrajzi szinteken. Milyen tudásra, társadalmi struktúrákra, technológiához és pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésre van szükség az aktív energia állampolgársághoz?

A projektpartnerek 2021 és 2023 között Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyolországban és Olaszországban működő energiaközösségekkel dolgoznak együtt. Közösségi dekarbonizációs megoldásokat/utakat hoznak létre a magatartás megváltoztatására irányuló együttműködési ütemtervek alapján. Eredményeik segíteni fogják az európai politikai döntéshozóknak abban, hogy ösztönözzék a polgárok aktív részvételét az energetikai átalakulásban.


ENCLUDE

A Horizont 2020 keretében megvalósuló Energy Citizens for Inclusive Decarbonization (ENCLUDE) projekt átfogó elképzelése, hogy segítse az EU-t az igazságos és inkluzív dekarbonizációs út/lehetőségek megteremtésére vonatkozó ígéretének teljesítésében, olyan új ismeretek és gyakorlatok megosztása és közös létrehozása révén, amelyek maximalizálják azoknak a polgároknak a számát és sokszínűségét, akik hajlandóak és képesek hozzájárulni az energia átalakuláshoz.

Az energiarendszer átalakításában a polgárok egyre fontosabb szerepet töltenek be, mint elkötelezett, érintett és a rendszert formáló résztvevők. Az energiafogyasztók részvételi szerepét tükrözi az „energia állampolgár” kifejezés. Az ENCLUDE célja, hgogy új ismereteket osszon meg és a lehető legszélesebb körben motiválja a lakosságot az energetikai átalakulásban való szerepvállalásra.


DIALOGUES

A DIALOGUES projekt központi módszertani pillére kipróbált inter- és transzdiszciplináris technikákra épül, és a kutatási folyamat nyílt innovációját és közös tervezését helyezi előtérbe.

A DIALOGUES ezért az energiaunió célkitűzéseit az "energia állampolgárság" átfogó témakörével kapcsolatos operatív kutatással fogja támogatni. Az energia állampolgárság lehetővé teszi a polgárok központi szerepvállalását az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiamegoldások bevezetésében, és összekapcsolja mind a négy stratégiai prioritást: az épületek szén-dioxid-mentesítését, a megújuló energiaforrások bevezetését, az energiatárolást és a fenntartható mobilitást.

E globális cél elérése érdekében a DIALOGUES gyakorlati célja, hogy operacionalizálja, kontextusba helyezze, mérje és támogassa azokat a keretkörnyezeteket, szakpolitikákat és intézményeket, amelyek lehetővé teszik a mélyreható, befogadó energia állampolgári szerepvállalást.


EC2

Az EC2 projekt a jog, a közgazdaságtan és a pszichológia területéről származó meglátásokat összegyűjtve ad választ arra, hogyan lehet elősegíteni és megerősíteni az energia állampolgárságot. Az önkormányzatokkal, energiaközösségekkel és polgárokkal közös tudásteremtés segíteni fogja a kutatást abban, hogy olyan ajánlásokat fogalmazzon meg, amelyek támogatják az EU energetikai és szén-dioxid-mentesítési céljait.

A projekt kidolgozza az energia állampolgárság egyértelmű koncepcióját, és a gyakorlatban is alkalmazható ismereteket gyűjt arról, hogy milyen optimális feltételek mellett virágozhat az energia állampolgárság. Különös hangsúlyt fektet az energiaközösségek szerepére, valamint arra, hogy ezek felépítése miként segítheti - vagy akadályozhatja - az energia állampolgárság kialakulását.