A feltérképezett 596 eset között számos olyan kezdeményezés van, amely hosszú ideje hozzájárul az Európai Bizottság " REPowerEU " tervének energiatakarékossági és  megújulóenergia-fejlesztési célkitűzéseihez. Az egyik ilyen kezdeményezés az alábbiakban bemutatott francia Énergie Partagée példája.

Az Energie Partagée egy 2010-ben alakult mozgalom, amely az állampolgárok megújuló energiatermelését támogatja Franciaországban az alábbiak révén:

· érdekérvényesítés és tájékoztatás;

· az állampolgárok által kezdeményezett megújuló energia projektek támogatása, felszerelése és elősegítése;

· az állampolgárok megtakarításainak bevonása az energiaátmenet finanszírozásába.

A jövőbeli energiarendszerről alkotott elképzelésük a négaWatt Egyesület (The négaWatt Association) forgatókönyvén alapul: cél a mértékletesség, hatékonyság és megújuló energiaforrások; a hangsúlyos vezérelvek: a polgárok és helyi szereplők kezdeményezőkészsége és felelősségvállalása, közös kormányzás és ökológia.

Egyik legfontosabb feladatuk az volt, hogy vezessenek be az állampolgárok által birtokolt (termelt és használt) megújuló energiára vonatkozó számszerűsített célértéket Franciaországban. Egy ilyen célérték használata uniós szinten is érdekes lehet, segítheti az állampolgárok energiaátmenetben való részvételének biztosítását a megújuló energiaforrások engedélyezésének felgyorsításáról folyó tárgyalások kiegészítéseként.

Utószóként érdemes megjegyezni: A megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása csökkenti az inflációt és védi az unió állampolgárait a magas fosszilis tüzelőanyagárak hatásaitól, ld. az "E3G" szakpolitikai tájékoztatóját.

 

Share