Az Eurobarométer legutóbbi tematikus felmérése szerint a válaszadók 53%-a gondolja úgy, hogy tudná csökkenteni jelenlegi energiafogyasztását.

A felmérést 2022 májusa és júniusa között végezték "Az ökológiai átállás igazságosságának megítélése" címmel. A felmérésből kiderül, hogy az európaiak többsége - tíz válaszadóból csaknem kilenc (88%) - egyetért azzal, hogy az ökológiai átállás senkit nem érhet hátrányosan. Az EU állampolgárainak fele (50%) úgy véli, hogy az unió eleget tesz annak érdekében, hogy az ökológiai átmenet igazságos legyen, 50%-uk ugyanígy vélekedik a regionális, önkormányzati vagy helyi hatóságokról, 47%-uk a nemzeti kormányról és 43%-uk az üzleti szektorról.

Ami az ökológiai átállás kínálta lehetőségeket illeti, tízből majdnem hat válaszadó egyetért azzal, hogy a klímaválság elleni küzdelemre irányuló szakpolitikák több új munkahelyet teremtenek, mint ahányat megszüntetnek, és 61%-uk szerint ezek minőségi munkahelyek lesznek.

Ami az energiaárakat illeti, a fenntartható energia, termékek és szolgáltatások megfizethetősége aggodalomra ad okot. A megkérdezettek 93%-a tartja komoly problémának az energiaárak jelenlegi szintjét országa állampolgárai számára.

Az Eurobarométer 527. számú tematikus felmérését az Európai Bizottság és az Európai Parlament közösen, személyes interjúk segítségével végezte 2022. május 30. és június 28. között az EU 27 tagállamában. Összesen 26 395 interjút készítettek.

Fairness_perception_green_transition_2022

   

Share