Mit értünk energia állampolgárság alatt? (IV): Magyarország

A belgiumi és spanyolországi műhelymunkákkal ellentétben, ahol az országon belül egy adott régió volt fókuszban, a magyarországi szakértői műhely esetében az ország egészét választották "régiónak". A workshop szervezői nagyon alapos mérlegelés után úgy találták, hogy az energia állampolgárság tekintetében nincs túl jelentős különbség Magyarország különböző régiói között, már csak azért sem, mert az energia állampolgárságnak számító kezdeményezések között jogszabályi különbségek sincsenek. Ráadásul az energia állampolgársággal kapcsolatos területeken dolgozó szakemberek száma alacsonyabb, mint a hasonló workshopot szervező nyugat-európai régiókban, és ezek a szakemberek (valamint a hozzájuk tartozó szervezetek) Magyarország egész területén találhatók. Az alábbi térkép mutatja a workshop résztvevőinek - gyakorlati szakemberek, kutatók, kutatással és gyakorlattal is foglalkozó szakértők - lakhelyét.

     
 

A Covid-járványhelyzet miatt a szakértők online workshopon gyűltek össze, a szervezők azonban igyekeztek egy személyes találkozó hangulatát megteremteni azzal, hogy az eseményt megelőzően uzsonnás dobozokat juttattak el a résztvevőknek egy teherbiciklis futárszolgálaton keresztül – azaz egy energia állampolgárság jópéldával nyitották a műhelyt.

   
 

Hogyan fordítható magyarra az „energy citizenship/ENCI” kifejezés?

Az ENCI szó szerinti magyar fordítása - "energia állampolgárság" - a magyar nyelvben egyáltalán nem használatos, teljesen új fogalom és terminológia. A workshop résztvevői megértették a kifejezést, de néhányuk nehezen tudta "elképzelni" és elmagyarázni azt. Vita alakult ki arról, hogy kell-e az „állam” szó, de végül az a döntés született, hogy jobb az "állampolgárság" szó használata ebben az esetben. Ennek különböző okai vannak. Először is, a magyar nyelvben a "polgárság" önmagában állampolgárságot jelent, ugyanakkor - különösen az utóbbi időben - széles körben használják a munkásosztály és az arisztokrácia közötti társadalmi osztályra való utalásként is, különösen egyes magyar politikai entitások, ami egyeseknél zavart okozhat, és a kifejezés sajátos konnotációit is felidézheti. Másodszor, a bevettebb "active citizenship" kifejezést magyarra "aktív állampolgárság"-nak fordították magyarra, és meglehetősen széles körben használták. Így született meg a döntés, hogy az "állampolgárság" kifejezést használjuk, amely magyarul egyértelműen a társadalom tagját jelenti, és így az "aktív állampolgárság" már kialakult értelmezéséhez és meghatározásához is kapcsolható.

Hogyan értelmezik a workshop résztvevői az energi állampolgárságot?

Az energia állampolgárság jelentéséről folyó vitában három gondolatmenet alakult ki, amelyek közül kettő némileg átfedi egymást. Néhány résztvevő inkább nem adott meghatározást az energia állampolgárságra, mondván, hogy bár értik, hogy a munkájuk valamilyen módon kapcsolódhat hozzá, még nem használják aktívan a kifejezést, és így nem szeretnék kifejteni, mi mindent tesznek az energia állampolgársággal kapcsolatban. Aztán voltak olyan résztvevők, akik a kifejezés tudatos, (klíma)tudatos állampolgár és/vagy energiafelhasználó vonatkozását emelték ki. Végül voltak olyan résztvevők, akik megpróbálták megragadni a fogalom összetettségét, rámutattak annak egyéni, és rendszerszintű aspektusára, illetve arra, hogy az energiarendszer átalakulásának mindkét szinten meg kell történnie.
Ezen túlmenően több résztvevő megvitatta a polgárok felhatalmazásának és az irányítást átvevő polgároknak a fontosságát a decentralizált energiarendszerben. Néhány résztvevő felhívta a figyelmet az "aktív és felelős állampolgárság" és az "energia állampolgárság" közötti összefüggésre, mondván, hogy az utóbbi az előbbi sajátos megnyilvánulásaként értelmezhető. Azonban az energia állampolgárság ilyen értelmezésében is kapcsolatot teremtettek az egyén és a közösség között, és megjegyezték, hogy mindkét szempont fontos.

Az alábbi szófelhő összefoglalja az energia állampolgárság különböző definícióit. Kiemelkednek a közösség, tudatos, energia, minőség, energiafogyasztás, energiarendszer, öntudatos, valamint az emberi, aktív, saját és képes szavak.

       
 

Milyen példákat azonosítottak a workshop résztvevői az energia állampolgárságra?

Bár a résztvevők bizonyos fokú bizonytalanságot mutattak az energia állampolgárság meghatározásával kapcsolatban, a műhelymunka során számos példát említettek és vitattak meg, és folyamatosan újabb esetekkel egészítették ki a kezdetben összegyűjtött példákat.

A felsorolt példák között szerepelnek az energia állampolgárság konkrét és helyi esetei (pl. Energiahatékony Wekerle, közösségi szélerőmű Vépen stb.), valamint esettípusok vagy "általános" példák (pl. SECAP-ok és klímastratégiák, napelemtulajdonosok stb.). A résztvevők felismerték, hogy az utóbbiak esetében sok konkrét példát is fel lehetne sorolni, ezért praktikusabbnak tűnt az esettípus (általános példa) megemlítése. A műhelybeszélgetésen említett példák mintegy harmada ebbe az esettípusként lett felsorolva.

Fontos, hogy a vidéken azonosított esetek többsége az energiaszegénységben élő közösségekkel vagy háztartásokkal kapcsolatos (pl. hőoszlopok, "fényhozók", biobrikett program). Magyarországon az energiaszegénység fontos és sürgető probléma, mivel a lakosság mintegy 20%-át érinti. Ennek következtében az energiaszegénység az energia állampolgárság fontos aspektusa is.
 

 
 

Bár a vita során az energia állampolgárság meghatározása nem volt semmilyen konkrét fókuszra korlátozva, csak egy olyan példát említettek, amelynek középpontjában az élelmiszer/táplálkozás állt (Vegán január kampány). Voltak olyan esetek, amelyek a közvetlen energiafogyasztásra/termelésre, a mobilitásra helyezték a hangsúlyt, és elég sok holisztikusabb fókuszú példa is (pl. ökofalvak, a Nemnövekedés mozgalom, társasházak stb.). Néhány résztvevő megjegyezte, hogy bár az összegyűjtött példák némelyike általánosabb (pl. az új ökoközösségek hálózata), és így nem kizárólag az energiára koncentrál, mégis fontosnak tartják őket az energia állampolgárság szempontjából.

Összességében a műhelytalálkozó résztvevői megállapították, hogy nagyon hasznos volt az energia állampolgárságról szóló vita elindítása Magyarországon, és kifejezett kívánságuknak adtak hangot a párbeszéd folytatására. Üdvözölték továbbá, hogy az EnergiaPERSPEKTÍVÁK projekt elindította az energia állampolgárságról szóló kommunikációt, és hogy ezzel a projekt bevezeti a fogalmat a szakmai és a mainstream vitákba, amely véleményük szerint hozzájárul a tudatosság növeléséhez, a példák ismertebbé válásához, és összességében remélhetőleg az aktív energia állampolgárság magasabb szintjéhez.

Bővebben a regionális műhelytalálkozókról